ඔලිව් තෙල් වලින් කොන්ඩේ වවන රහස | How To Use Olive Oil For Hair Growth


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 312

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 318

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 321

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 324

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 335

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 338

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 312

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 318

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 321

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 324

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 335

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/toggev.com/public_html/wp-content/plugins/accesspress-social-pro/accesspress-social-share-pro.php on line 338

ඔලිව් තෙල් වලින් කොන්ඩේ වවන රහස | How To Use olive oil For hair Growth

Hi everybody!
Hope you all are doing neatly….

Massaging hair and scalp with olive oil improves blood go with the flow to the hair follicles and the follicles are in flip stimulated to develop thicker strands of hair, thereby doubling hair expansion.If you want to deal with your hair with natural olive oil, you’ll accomplish that through making use of it in your head as a DIY masks.Applying an olive oil masks as soon as per week and even two times a month might be sufficient to look more potent hair.

Thank you such a lot for looking at.
Make positive you percentage the video with your pals and do not fail to remember to subscribe.

…………….LET’S BECOME FRIENDS……………..

Instagram –

කොණ්ඩය ගෙදරදීම ස්ට්‍රේට් කරමු | How to Straighten hair Naturally At Home –

කෝමාරිකා වලින් කොන්ඩේ වවන සුපිරිම ක්‍රම 3ක් | Amazing Tips for hair Regrowth with Aloe Vera –

මම ආසම කඩලපිටි පැක් එක | Magical skin Whitening Face Pack With Gram Flour –

For Copyright Matters Please Contact Us At : sucharith.dasun@gmail.com
Visit Us –
Like Us –
Become a patreon –
Follow us at twitter –
Follow us at instagram –

Disclaimer: The fabrics and the tips contained in this Slviki Media channel are equipped for common and academic functions best and don’t represent any felony, clinical or different skilled recommendation on any material. These statements have now not been evaluated through the FDA and aren’t meant to diagnose, deal with or treatment any illness. Always search the recommendation of your doctor or different certified well being supplier previous to beginning any new nutrition or remedy and with any questions you might have relating to a clinical situation. If you have got or suspect that you’ve a clinical drawback, promptly touch your well being care supplier.

#slvikimedia

Subscribe to Channel:

This video through Slviki Media was once seen 438296 and preferred: 5018 occasions

If you prefer this video, please support their channel through liking and subscribing.

Subscribe Here

Advertisements
Olive Oil Milling Machines Al-Sadoun

27 thoughts on “ඔලිව් තෙල් වලින් කොන්ඩේ වවන රහස | How To Use Olive Oil For Hair Growth”

  1. අනේ අක්කෙ ඔයාට හුඟාක් පිං මේක කියලා දුන්නට…මගේ කොණ්ඩෙ හුඟක් යන්න අරන් තිබ්බෙ..කොන්ඩෙ ඉණටත් පහළට තිබ්බට කිසි පෙනුමක් නෑ හීනි වෙලා තිබ්බෙ,වැඩක් නැති නිසා කැපුවත් එක්ක ඒත් හොඳටම ගියා😑පස්සෙ විසඳුමක් හොයද්දි තමයි මේ වීඩියෝ එක දැක්කෙ.මං මේ තෙල් ගාලා මසාජ් කරන එක ඒ විදියටම කළා..මාසයක් එක හමාරක් යද්දිම ලොකූ වෙනසක් උනා මට කියාගන්න බැරිතරම් සතුටුයි😍 ඒ අතරේ බිත්තර,යෝගට් වගේ ගෑවා,දැන් නම් දකිද්දිත් මට ආසයි කොණ්ඩෙ කළු පාටයි,ඝනකමයි,හුඟාක් තියනවා😍😍ඔයාට හුඟාක් ස්තූතියි💝 ඒ වගේම තව තවත් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා😊

  2. අනෙ දන්න කෙනෙක් කියන්න කෝ ඔලිව් ඔයිල් වැඩි උනොත් මොකද කරන්න ඕනි කොච්චර සේදුවත් යන්නෑනෙ දැන් සතියක් විතර කොණ්ඩේ ඉටිවගෙ 🥺💔

  3. අක්කේ ඔය දෙකම ගෑවේ නැති වුනාට කමක් නෑනේ ඔලිව් එක ගාන්නම් තැන්ස් අක්කී

  4. හැම සත්කාරයක්ම ඔයා කරලා පෙන්නන නිසා කිසිම බයක් නැතුව අපිටත් කරන්න පුළුවන්…Tnx අක්කියෝ….මම හිතෙනවා හොද ප්‍රතිඵල ලැබෙයි කියලා.❤️❤️❤️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top