ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ | Cold Pressed Oil Extraction Machine for Home Usage || Swara

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ | Cold Pressed Oil Extraction Machine for Home Usage || Swara Synergy Naturals (cold pressed oil extraction machine) D no, 4, Ramasandra Main Rd, behind karnataka bank, SMV Layout, Bengaluru, Karnataka 560060 094402 93257 Do Like, Share and Subscribe to our Channel “Swara Madhyama” Also follow us on www.facebook.com/swaramadhyama www.instagram.com/swaramadhyama […]